สามารถทำความเข้าใจและดูตัวอย่างการใช้งานระบบต่างๆ
เมื่อไหร่ก็ได้ที่สะดวกผ่านวิดีโอของเรา โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ฟังก์ชันและวิธีการใช้งานระบบในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

สำหรับนักศึกษา

สำหรับอาจารย์

126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400