นักศึกษาสามารถทำความเข้าใจและดูตัวอย่างการใช้งานระบบนักศึกษา
เมื่อไหร่ก็ได้ที่สะดวกผ่านวิดีโอของเรา โดยนักศึกษาจะเข้าใจตั้งแต่ฟังก์ชันและวิธีการใช้งานระบบนักศึกษาในเว็บไซต์

126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400