ข่าวสำนักทะเบียน

ประกาศ!!! กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปรับปรุงล่าสุด)

2022-01-26T09:06:24+00:00

วันศุกร์ที่ 11 และ วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 วันซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ!!! กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปรับปรุงล่าสุด)2022-01-26T09:06:24+00:00

นับถอยหลัง #วันสำคัญ เพื่อความพร้อม บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต

2022-01-20T07:46:32+00:00

 นับถอยหลัง #วันสำคัญ เพื่อความพร้อม บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต #เตรียมตัว เข้ารับปริญญาบัตร ทั้งวันซ้อมและวันจริง D-Day ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

นับถอยหลัง #วันสำคัญ เพื่อความพร้อม บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต2022-01-20T07:46:32+00:00

การเข้าสู่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของบัณฑิต ในวันรับชุดครุย 22-23 มกราคม 2565

2022-01-20T03:21:14+00:00

การเข้าสู่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของบัณฑิต ในวันรับชุดครุย 22-23 มกราคม 2565 ตามมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การเข้าสู่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของบัณฑิต ในวันรับชุดครุย 22-23 มกราคม 25652022-01-20T03:21:14+00:00

ประกาศ ! ! สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถมารับบัตรนักศึกษาได้แล้ว

2022-01-21T08:24:36+00:00

ประกาศ ! ! รับบัตรนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ติดต่อรับบัตรนักศึกษา เวลา 10.00 -

ประกาศ ! ! สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถมารับบัตรนักศึกษาได้แล้ว2022-01-21T08:24:36+00:00

มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2022-01-14T11:28:29+00:00

มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2562

มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2022-01-14T11:28:29+00:00

วิธีการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา ด้วย Application UTCC Plus

2022-01-12T04:59:42+00:00

ดาวน์โหลดคู่มือ

วิธีการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา ด้วย Application UTCC Plus2022-01-12T04:59:42+00:00

แนวทางการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

2022-01-04T09:30:09+00:00

แนวทางการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   เอกสารฉบับเต็ม

แนวทางการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 25642022-01-04T09:30:09+00:00

ประกาศ 📣📣 วันปิดทำการของสำนักทะเบียนฯ 

2021-12-27T03:13:01+00:00

ประกาศ 📣📣 วัน ปิด ทำการของสำนักทะเบียนฯ วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันจันทร์ ที่

ประกาศ 📣📣 วันปิดทำการของสำนักทะเบียนฯ 2021-12-27T03:13:01+00:00

ประชาสัมพันธ์ 📣📣 การลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

2021-11-26T02:11:04+00:00

การลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เริ่มวันที่ 29 พ.ย. 64 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ 📣📣 การลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 25642021-11-26T02:11:04+00:00

ประกาศ 📣📣 สำนักทะเบียนและประมวลผล ย้ายช่องทางการติดต่อสื่อสาร

2021-11-17T07:03:52+00:00

สำนักทะเบียนและประมวลผล ย้ายช่องทางการติดต่อสื่อสาร จาก Facebook Registrar Utcc ไปที่  Line Official ID : @utccreg

ประกาศ 📣📣 สำนักทะเบียนและประมวลผล ย้ายช่องทางการติดต่อสื่อสาร2021-11-17T07:03:52+00:00
Go to Top