ข่าวสำนักทะเบียน

ช่องทางการตรวจสอบคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษา

2024-05-24T10:14:41+00:00

ช่องทางการตรวจสอบคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษา เอกสารประกอบการตรวจสอบวุฒิ บันทึกขอตรวจสอบวุฒิ ทรานสคริป/หนังสือสำคัญ/ใบปริญญาบัตร หนังสือแสดงความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

ช่องทางการตรวจสอบคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษา2024-05-24T10:14:41+00:00

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่มถอน สับเปลี่ยนรายวิชาภาคฤดูร้อน 2566

2024-05-23T06:19:44+00:00

วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่มถอน สับเปลี่ยนรายวิชา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่มถอน สับเปลี่ยนรายวิชาภาคฤดูร้อน 25662024-05-23T06:19:44+00:00

บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2565 รับใบปริญญาบัตรย้อนหลังได้แล้ววันนี้

2024-04-09T06:22:00+00:00

บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2565 รับใบปริญญาบัตรย้อนหลังได้ 2 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2567

บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2565 รับใบปริญญาบัตรย้อนหลังได้แล้ววันนี้2024-04-09T06:22:00+00:00

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี(นอกเวลาทำการ) ปริญญาโท และปริญญาเอกประจำปี 2567 สามารถทำบัตรออนไลน์ได้แล้ว วันนี้ – 31 พ.ค. 2567

2024-04-03T09:02:47+00:00

สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี(นอกเวลาทำการ) ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2567 ลงทะเบียนทำบัตรนักศึกษาออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ – 31 ก.ค. 2567

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี(นอกเวลาทำการ) ปริญญาโท และปริญญาเอกประจำปี 2567 สามารถทำบัตรออนไลน์ได้แล้ว วันนี้ – 31 พ.ค. 25672024-04-03T09:02:47+00:00

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567 ออกบัตรเดบิตประจำตัวนักศึกษา ง่ายๆด้วยตนเอง วันนี้ – 31 พ.ค. 2567

2024-04-09T04:42:38+00:00

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567 ลงทะเบียนทำบัตรนักศึกษาออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ – 31 พ.ค. 2567

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567 ออกบัตรเดบิตประจำตัวนักศึกษา ง่ายๆด้วยตนเอง วันนี้ – 31 พ.ค. 25672024-04-09T04:42:38+00:00

วันเพิกถอนวิชา ได้สัญลักษณ์ W ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

2024-04-01T02:25:58+00:00

วันเพิกถอนวิชา ได้สัญลักษณ์ W  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

วันเพิกถอนวิชา ได้สัญลักษณ์ W ภาคปลาย ปีการศึกษา 25662024-04-01T02:25:58+00:00

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับทรานสคริปและหนังสือสำคัญ

2024-03-05T10:44:45+00:00

ประกาศ นักศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับทรานสคริปและหนังสือสำคัญ ตั้งแต่วันที่ สภาอนุมัติเป็นต้นไป นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคต้น

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับทรานสคริปและหนังสือสำคัญ2024-03-05T10:44:45+00:00

ลงทะเบียนล่าช้าและเพิ่ม -ถอนวิชา ป.ตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

2023-08-11T04:10:40+00:00

ลงทะเบียนล่าช้าและเพิ่ม - ถอนวิชา ป.ตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 วันที่ 15-25 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนล่าช้าและเพิ่ม -ถอนวิชา ป.ตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 25662023-08-11T04:10:40+00:00

วันปิดทำการของสำนักทะเบียนและประมวลผล

2023-08-10T04:11:25+00:00

ประกาศวันปิดทำการ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล - ปิด ทำการวันที่

วันปิดทำการของสำนักทะเบียนและประมวลผล2023-08-10T04:11:25+00:00
Go to Top