ข่าวสำนักทะเบียน

ประกาศ 📣📣 สำหรับบัณฑิตป.ตรี และบัณฑิตวิทยาลัย ที่จบปีการศึกษา 2565

2023-09-15T09:53:08+00:00

ประกาศ สำหรับบัณฑิต ป.ตรี และบัณฑิตวิทยาลัย ที่ จบปีการศึกษา 2565

ประกาศ 📣📣 สำหรับบัณฑิตป.ตรี และบัณฑิตวิทยาลัย ที่จบปีการศึกษา 25652023-09-15T09:53:08+00:00

ลงทะเบียนล่าช้าและเพิ่ม -ถอนวิชา ป.ตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

2023-08-11T04:10:40+00:00

ลงทะเบียนล่าช้าและเพิ่ม - ถอนวิชา ป.ตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 วันที่ 15-25 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนล่าช้าและเพิ่ม -ถอนวิชา ป.ตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 25662023-08-11T04:10:40+00:00

วันปิดทำการของสำนักทะเบียนและประมวลผล

2023-08-10T04:11:25+00:00

ประกาศวันปิดทำการ สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล - ปิด ทำการวันที่

วันปิดทำการของสำนักทะเบียนและประมวลผล2023-08-10T04:11:25+00:00

เตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนเทอมต้น 2566 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)

2023-07-06T10:21:47+00:00

มาเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนเทอมต้น 2566 กันนะคะ (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)

เตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนเทอมต้น 2566 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)2023-07-06T10:21:47+00:00

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

2023-06-22T09:02:45+00:00

ประชาสัมพันธ์  การลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 เริ่มลงทะเบียนได้ วันจันทร์ ที่

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 25652023-06-22T09:02:45+00:00

ประกาศ📢📢 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และยังไม่รับใบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

2023-02-20T02:23:14+00:00

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และยังไม่รับใบปริญญาบัตร สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ 2 ช่องทาง • บัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2564

ประกาศ📢📢 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และยังไม่รับใบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 25642023-02-20T02:23:14+00:00

คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน คำร้องขอลาพักการศึกษาและลาออก

2023-03-15T06:37:36+00:00

คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน คำร้องขอลาพักการศึกษา และ ลาออก สำหรับ นักศึกษาhttps://regops.utcc.ac.th/Runtime/Runtime/Form/UTCC.Resign.Worklist.Form/

คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน คำร้องขอลาพักการศึกษาและลาออก2023-03-15T06:37:36+00:00

ประชาสัมพันธ์ 📣 วันลงทะเบียนล่าช้าและวันเพิ่มถอนภาคปลายปีการศึกษา 2565

2023-01-03T08:47:07+00:00

ประชาสัมพันธ์   วันลงทะเบียนล่าช้าและวันเพิ่มถอนภาคปลายปีการศึกษา 2565 ปฏิทินการศึกษา https://registrar.utcc.ac.th/?page_id=4451

ประชาสัมพันธ์ 📣 วันลงทะเบียนล่าช้าและวันเพิ่มถอนภาคปลายปีการศึกษา 25652023-01-03T08:47:07+00:00
Go to Top