ข่าวสำนักทะเบียน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2021-08-01T04:28:03+00:00

รายละเอียดการให้ส่วนลด ลดค่าเล่าเรียนจำนวน 7,500 บาท สำหรับภาคต้น 2564 โดยเป็นส่วนลดจากรัฐบาล 5,000 บาท ส่วนลดจากมหาวิทยาลัย 2,500 บาทต่อคน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2021-08-01T04:28:03+00:00

ขอรับปริญญาบัตรล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ เฉพาะบัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรเท่านั้น !!

2021-06-04T02:54:02+00:00

เพียงทำตามขั้นตอน ดังนี้ Scan QR Code เข้าระบบแจ้งความประสงค์ขอรับปริญญาบัตร เข้าระบบด้วยรหัสนักศึกษา (รหัสผ่านเดียวกับ ระบบบริการนักศึกษา) อ่านเงื่อนไขข้อตกลงให้ละเอียดก่อนกดยอมรับ (หากผู้ลงทะเบียนไม่กดยอมรับเงื่อนไขข้างต้น จะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้)

ขอรับปริญญาบัตรล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ เฉพาะบัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรเท่านั้น !!2021-06-04T02:54:02+00:00

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลทำบัตรนักศึกษา

2021-08-04T02:05:14+00:00

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อทำบัตรนักศึกษา สามารถลงทะเบียนทำบัตรนักศึกษาออนไลน์ ได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 15 ส.ค. 64 โดยการ Download Application "

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลทำบัตรนักศึกษา2021-08-04T02:05:14+00:00

ประกาศ!!! กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปรับปรุงล่าสุด)

2021-06-04T02:54:22+00:00

ประกาศ!!! กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปรับปรุงล่าสุด)

ประกาศ!!! กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปรับปรุงล่าสุด)2021-06-04T02:54:22+00:00

ประกาศด่วน!! ปฏิทินกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

2021-06-04T02:54:29+00:00

ประกาศด่วนค่ะ ปฏิทินกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอีกครั้งหลังวันที่ 9 พ.ย.

ประกาศด่วน!! ปฏิทินกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25622021-06-04T02:54:29+00:00

การเลือกสาขาวิชาโท สำหรับนักศึกษา รหัส 19 และ นักศึกษาเทียบโอน รหัส 20

2021-06-04T02:54:39+00:00

ประกาศ!!! การเลือกสาขาวิชาโท สำหรับนักศึกษา รหัส 19 และ นักศึกษาเทียบโอน รหัส

การเลือกสาขาวิชาโท สำหรับนักศึกษา รหัส 19 และ นักศึกษาเทียบโอน รหัส 202021-06-04T02:54:39+00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

2021-06-04T02:54:45+00:00

ประชาสัมพันธ์  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 25622021-06-04T02:54:45+00:00

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2562

2021-06-04T02:55:03+00:00

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 25622021-06-04T02:55:03+00:00

สำนักทะเบียนและประมวลผล งดให้บริการในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 และวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

2021-06-04T02:55:10+00:00

สำนักทะเบียนและประมวลผล งดให้บริการในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 และวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นะคะ The Office

สำนักทะเบียนและประมวลผล งดให้บริการในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 และวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 25632021-06-04T02:55:10+00:00
Go to Top