ข่าวสำนักทะเบียน

ข้อปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

2022-09-30T04:33:13+00:00

ข้อปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3- 7 ตุลาคม 2565

ข้อปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 25652022-09-30T04:33:13+00:00

ประกาศ📢📢 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และยังไม่รับใบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 – 2562

2022-09-16T07:27:47+00:00

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และยังไม่รับใบปริญญาบัตร สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ 2 ช่องทาง • บัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2563

ประกาศ📢📢 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และยังไม่รับใบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 – 25622022-09-16T07:27:47+00:00

ประกาศ 📣 การขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564

2022-09-16T07:29:19+00:00

ประกาศ 📣 การขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 📍 สำหรับนักศึกษาที่ จบภาคต้น 64 และ

ประกาศ 📣 การขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 25642022-09-16T07:29:19+00:00

ประชาสัมพันธ์ รอบสุดท้ายในการทำบัตรนักศึกษา!!

2022-08-02T08:12:59+00:00

ประชาสัมพันธ์ รอบสุดท้าย ในการทำบัตรนักศึกษา!! # สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ รอบสุดท้ายในการทำบัตรนักศึกษา!!2022-08-02T08:12:59+00:00

การสอบออนไลน์และสอบ Exit Exam ออนไลน์ ภาคฤดูร้อน 2564 ด้วยระบบ LMS (moodle)

2022-07-31T03:32:43+00:00

การสอบออนไลน์และสอบ Exit Exam ออนไลน์ ภาคฤดูร้อน 2564 ด้วยระบบ LMS (moodle)

การสอบออนไลน์และสอบ Exit Exam ออนไลน์ ภาคฤดูร้อน 2564 ด้วยระบบ LMS (moodle)2022-07-31T03:32:43+00:00

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565 ออกบัตรเดบิตประจำตัวนักศึกษา ง่ายๆด้วยตนเอง ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565

2022-08-19T02:59:10+00:00

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565 ลงทะเบียนทำบัตรนักศึกษาออนไลน์ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม  2565 ออกบัตรเดบิตประจำตัวนักศึกษา

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565 ออกบัตรเดบิตประจำตัวนักศึกษา ง่ายๆด้วยตนเอง ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 25652022-08-19T02:59:10+00:00

ประกาศ 📣📣 สำนักทะเบียนและประมวลผล ย้ายช่องทางการติดต่อสื่อสาร

2022-07-22T04:29:29+00:00

สำนักทะเบียนและประมวลผล ย้ายช่องทางการติดต่อสื่อสาร จาก Facebook Registrar Utcc ไปที่  Line Official ID : @utccreg

ประกาศ 📣📣 สำนักทะเบียนและประมวลผล ย้ายช่องทางการติดต่อสื่อสาร2022-07-22T04:29:29+00:00

บัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2562 และยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร สามารถลงทะเบียนขอรับย้อนหลัง(ทางไปรษณีย์)

2022-07-22T04:28:25+00:00

ประกาศ!! บัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2562 และยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร สามารถลงทะเบียนขอรับย้อนหลัง (ทางไปรษณีย์)

บัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2562 และยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร สามารถลงทะเบียนขอรับย้อนหลัง(ทางไปรษณีย์)2022-07-22T04:28:25+00:00

การลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

2022-07-12T08:38:57+00:00

การลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)

การลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป2022-07-12T08:38:57+00:00

มาเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนเทอมต้น 2565

2022-07-06T09:41:53+00:00

มาเตรียมความพร้อมก่อน ลงทะเบียน เทอมต้น 2565 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)

มาเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนเทอมต้น 25652022-07-06T09:41:53+00:00
Go to Top