Ep.1 แนะนำการใช้งานบริการระบบนักศึกษา
นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ 2 ช่องทาง
1. ไปที่เว็บไซต์ utcc.ac.th เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บมหาลัยให้คลิกไปที่ > นักศึกษาปัจจุบัน  เลือก ระบบบริการนักศึกษา
2. ไปที่เว็บไซต์ reg.utcc.ac.th ระบบบริการนักศึกษา

ในการเข้าใช้งานระบบ

  • กรอกรหัสนักศึกษาและ password
  • Password ที่เข้าใช้งานคือที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย
  • หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้นักศึกษาต้องติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกประวัติสำนักทะเบียนพร้อมใบ ปพ. หรือติดต่อที่เบอร์ 02 697 6878
เข้าสู่ระบบ