เพิ่ม ถอน สับเปลี่ยนกลุ่มวิชา ผ่าน UTCC Plus 

การเพิ่มถอนนั้นจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อถึงเวลา เพิ่มถอนวิชา ตามปฏิทินการศึกษา เลือกที่เมนู ลงทะเบียนเรียน

ดาวน์โหลดคู่มือ

สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง 2 ระบบ Android และ IOS