ช่องทางการติดต่อคณะ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะนิเทศศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

คณะการศึกษาปฐมวัย

วิทยาลัยผู้ประกอบการ

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล

 

Are you Dedicated, Hardworking, and Fun? Join Us!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip. ex ea commodo consequat.

See job offers