ตัวอย่างเอกสาร

ดาวน์โหลดคู่มือ

ขั้นตอนการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนสำหรับอาจารย์

การเข้าสู่เว็บไซต์ผ่าน > https://catd.utcc.ac.th/login
เมนูวิชาที่สอน > ค้นหาวิชาที่สอนจากปีการศึกษาและภาคการศึกษา
ขั้นตอนเปิดการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน >  กำหนดเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดรายวิชา เลือกรูปแบบของชั้นเรียน
วิชาทั้งหมด > ค้นหาวิชาที่สอนจากปีการศึกษา ภาคการศึกษา ชื่อวิชา และรหัสวิชา
การเช็คชื่อแทนนักศึกษา > กรณีนักศึกษาไม่สามาเช็คชื่อได้ด้วยตนเองอาจารย์สามารถเช็คชื่อแทนนักศึกษาได้ กรณีที่นักศึกษามีการลงทะเบียนเรียนวิชานี้แล้วเท่านั้น
ขอรายงานการเช้าชั้นเรียน > สามารถดาวน์โหลดรายงานการเช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนย้อนหลังได้
รายการล่าสุด > แสดงรายการล่าสุดที่มีการเปิดการเช็คชื่อค้างไว้ และ รายการที่ปิดการเช็คชื่อไปแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

login ด้วย email มหาวิทยาลัย​ โดยไม่ต้องใส่ @utcc.ac.th ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

อาจารย์สามารถทำได้โดยการปิดการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนห้องเรียนเดิมก่อน แล้วเปิดห้องเรียนใหม่พร้อมใส่หมายเหตุที่เปิดห้องเรียนใหม่

อาจารย์สามารถทำได้โดยการไปที่แถบรายการล่าสุดค้นหาห้องที่ สถานะเปิดอยู่ เช็คความถูกต้องแล้วกดที่ปุ่ม ดำเนินการ
นักศึกษาจะสามารถสแกน QR code เข้าห้องเรียนเดิมได้ ส่วนนักศึกษาที่มีการสแกนไปแล้วก่อนหน้าไม่ต้องสแกนใหม่

อาจารย์สามารถเช็คชื่อแทนนักศึกษาได้ ในเว็บไซต์ทำได้โดย คลิก ที่รายชื่อนักศึกษาทางด้านขวามือ 1 ครั้ง ระบบจะแสดง pop up สอบถามว่าต้อง
การเช็คชื่อแทนนักศึกษาหรือไม่ให้กดปุ่มตกลง รายชื่อนักศึกษาก็จัแสดงที่ด้านซ้ายตรงรายการนักศึกษาที่เช็คชื่อ ในแอปพลิเคชั่นทำได้โดยไปที่ Tab รายชื่อ เลือกนักศึกษาที่ต้องการเช็คชื่อ ระบบจะแสดง pop up สอบถามว่าต้อง
การเช็คชื่อนักศึกษาท่านนี้ หรือไม่ให้กดปุ่มตกลง และ ดูผลลัพธ์

ไปที่แถบรายงานเข้าชั้นเรียน 1.เลือกปีการศึกษา 2.ภาคการศึกษา 3. ค้นหาโดยการพิพม์รหัสวิชา และเลือก รหัสวิชา 4. กดปุ่ม “ดาวน์โหลด”
เอกสารจะเป็นรูปแบบไฟล์ Excel สามารถค้นหาที่โฟลเดอร์ ดาวน์โหลด ในคอมพิวเตอร์

อาจารย์จะต้องทำการออกจากระบบทุกครั้งหลังจากการใช้งานที่ มุมบนขวามือ กรณีที่ใช้งานผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชั่น

หากไม่สามารถ login เข้าระบบได้ หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณวรวุธ โทร.6819