ข้อมูลติดต่อ

  • 126/1 อาคาร 1 ชั้น 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  • 02 697 6873  แผนกประมวลผล / บริการงานสอบ (การลงทะเบียน)
  • 02 697 6875  แผนกบริการนักศึกษา

  • 02 697 6878  แผนกรับเข้าศึกษาและงานประวัตินักศึกษา

  • 02 697 6871, 6876  แผนกตรวจสอบ / งานสำเร็จการศึกษา

  • 02 697 6819  แผนกพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 08.30 – 17.00 น.

How Can We Help?

สามารถสอบถามและแก้ปัญหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.