ข้อมูลติดต่อ

  • 126/1 อาคาร 1 ชั้น 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  • 02 697 6869 , 6875  แผนกบริการนักศึกษาและงานบริหารทั่วไป
  • 02 697 6873, 6874  แผนกประมวลผล / บริการงานสอบ (การลงทะเบียน)

  • 02 697 6878 แผนกประวัติและงานสำเร็จการศึกษานักศึกษา

  • 02 697 6819 , 6818  แผนกพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 08.30 – 17.00 น.

How Can We Help?

สามารถสอบถามและแก้ปัญหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.