แนะนำการลงทะเบียนผ่าน UTCC Plus แอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษา

การเข้าสู่ระบบ ทำ ได้ 2 วิธีคือ 1) เข้าสู่ระบบผ่านเมนูตั้งค่า 2) เลือกฟังก์ชันที่จำเป็นต้องเข้ำสู่ระบบ

คู่มือการใช้งาน

สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง 2 ระบบ Android และ IOS