ปฏิทินการศึกษา

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 – ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษา 2564 ประกาศ

 ต้องการ download ปฏิทินการศึกษา  คลิกที่นี่ 

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์
126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • 02 697 6875

  • 9.00 – 17.00 น.