บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2565 รับใบปริญญาบัตรย้อนหลังได้ 2 ช่องทาง

ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2567