สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี(นอกเวลาทำการ)

ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2567

ลงทะเบียนทำบัตรนักศึกษาออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ – 31 ก.ค. 2567

ทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อทำบัตรนักศึกษา

Download Application ” UTCC Plus “ ดาวน์โหลดได้ทั้ง 2 ระบบ Android และ IOS
เมื่อ ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปนี้
 1. กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (รหัสผ่านของนักศึกษาใช้รหัสผ่านเดียวกับระบบบริการนักศึกษา) กด Submit
 2. อ่านรายละเอียดก่อนกดยอมรับข้อตกลง
 3. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล แล้วกด NEXT เพื่อทำขั้นตอนถัดไป
 4. Upload รูปถ่ายนักศึกษา โดยรูปถ่ายจะต้องมีความถูกต้อง ตามตัวอย่างที่แสดงบนระบบ แล้วกด NEXT

  เพื่อทำขั้นตอนถัดไป
 5. กรอกข้อมูล วันออกบัตร/ วันหมดอายุบัตร และ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน แล้วกด NEXT เพื่อทำขั้นตอนถัดไป
 6. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกด FINISH ระบบจะขึ้นบันทึกข้อมูลเรียบร้อย
 7. หลังจากที่ระบบขึ้นบันทึกข้อมูลสำเร็จ นักศึกษาจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน UTCC Plus

  เพื่อยืนยันการทำรายการว่าสำเร็จหรือมีการแก้ไข

หมายเหตุ : กรุณาใส่ข้อมูลในหัวข้อที่มี * มิฉะนั้นระบบจะไม่ให้บันทึกข้อมูล

รายละเอียดการส่งรูปทำบัตรนักศึกษา

Download Application ” UTCC Plus “ ดาวน์โหลดได้ทั้ง 2 ระบบ Android และ IOS
ติดตามผลการดำเนินการได้ทาง Mobile App UTCC Plus สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 697 6875

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลทำบัตรนักศึกษา ใน ระบบบันทึกข้อมูลทำบัตร

ดาวน์โหลดคู่มือ

เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลทำบัตร Click  👉🏻 https://reginfo.utcc.ac.th/student_card