นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567

ลงทะเบียนทำบัตรนักศึกษาออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ – 31 พ.ค. 2567

ออกบัตรเดบิตประจำตัวนักศึกษา ได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้

ดาวน์โหลดคู่มือ

รายละเอียดการส่งรูปทำบัตรนักศึกษา

Download Application ” UTCC Plus “ ดาวน์โหลดได้ทั้ง 2 ระบบ Android และ IOS
ติดตามผลการดำเนินการได้ทาง Mobile App UTCC Plus สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 697 6877

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลทำบัตรนักศึกษา ใน ระบบบันทึกข้อมูลทำบัตร

**กรณีนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเปิดแอป K plus หรือไม่ได้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเปิดแอป k plus ทางธนาคารจะไม่สามารถออกบัตรนักศึกษาใหม่ได้**

ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ K-eSavings)

” สำหรับลูกค้าที่ ไม่มี K PLUS “

** การเปิดบัญชีสำหรับทำบัตรนักศึกษาที่ถูกต้อง จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตร **

ขั้นตอนการ กดรับบัตรนักศึกษา

คำถามที่พบบ่อย?

แจ้งฝ่ายทะเบียนนักศีกษาของมหาวิทยาลัย หรือติดต่อสาขาธนาคารกสิกรไทยที่ดูแลมหาวิทยาลัย
สามารถดูเลข Tracking บน Notification ( กระดิ่ง มุมบนขวา) ที่ K PLUS และนาเลข Tracking ไปค้นหาที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย
นักศึกษาสามารถตรวจสอบที่อยู่ได้ระหว่างการดาเนินการรับบัตรบน K PLUS
ติดต่อสาขาธนาคารกสิกรไทยที่ดูแลมหาวิทยาลัยนั้นๆและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยและธนาคารกาหนด