วันเพิกถอนวิชา ได้สัญลักษณ์ W  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

วันเพิกถอนวิชา  ได้สัญลักษณ์ W  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

สามารถทำผ่านระบบบริการการศึกษาหรือ App UTCC+

รายละเอียดเพิ่มเติม   Line @Utccreg

สำนักทะเบียนและประมวลผล   02 6976872-6874