ประกาศ

นักศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับทรานสคริปและหนังสือสำคัญ

ตั้งแต่วันที่ สภาอนุมัติเป็นต้นไป

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

มีวันที่สภาอนุมัติวันที่ 6/3/67 สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับทรานสคริปและหนังสือสำคัญตั้งแต่วันที่ สภาอนุมัติเป็นต้นไป

📍 ตรวจสอบวันที่สภาอนุมัติ เมนูประวัตินักศึกษา https://reg5.utcc.ac.th/registrar/home.asp?avs=45356.4385648148

📍 คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิต https://registrar.utcc.ac.th/?page_id=5543

*** เอกสารจัดทำภายใน 10 วันทำการหลังจากชำระเงินค่าทรานสคริป

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 697 6869 Line : @utccreg