ลงทะเบียนล่าช้าและเพิ่ม – ถอนวิชา ป.ตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15-25 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนล่าช้าและเพิ่ม -ถอนวิชา ป.ตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
วันที่ 15-25 สิงหาคม 2566

เลือกเมนูลงทะเบียนเรียน ผ่าน App utcc+

• ลงล่าช้าสำหรับนศ. ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในช่วงปกติ

• เพิ่ม – ถอน สำหรับนศ.ที่เคยลงทะเบียนเรียนแล้ว

*หากไม่มีตระกร้าให้ใช้คำร้องสทป. 102 ติดต่อคณะ

วันชำระเงินค่าลงทะเบียน

• ลงล่าช้า (มีค่าปรับ) : ชั้นปีที่ 2 ( sหัส22 ) *ดูตามปฎิทิน

: ชั้นปีที่ 3 – ปีเกิน (รหัส 21 ลงไป) อ. 15- ส. 26 ส.ค. 66

• เพิ่ม – ถอนวิชา : ชั้นปีที่ 1,2 (รหัส22,23) ไม่คืนเงินค่าหน่วยกิต

: ชั้นปีที่ 3 – ปีเกิน (รหัส 21 ลงไป) อ. 15- ส. 26 ส.ค. 66

(คืนเงินค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน)