ประกาศวันปิดทำการ สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล
ปิด ทำการวันที่ 24 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม. 66

เปิด ทำการปกติวันที่ 3 มกราคม 2566

Merry! Christmas

and happy new year