การเลือกสาขาวิชาโท สำหรับนักศึกษา รหัส 21 และ นักศึกษาเทียบโอน รหัส 22

ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2565

เปิด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น

ปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น

เฉพาะ คณะนิเทศศาสตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมการเงิน)
และคณะมนุษย์ศาสตร์ (ยกเว้นสาขาศิลปะการแสดง)

นักศึกษาสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะ การลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 65 ผ่านระบบบริการการศึกษา

ผ่าน Link >> ระบบลงทะเบียนสาขาวิชาโท

หรือ Scan QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการลงทะเบียนสาขาวิชาโท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 697 6873
Line @Utccreg