ประชาสัมพันธ์ รอบสุดท้าย ในการทำบัตรนักศึกษา!!

# สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ รอบสุดท้าย ในการทำบัตรนักศึกษา!!
สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถส่งรูปทำบัตรนักศึกษาได้

ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เท่านั้น!! 

ลงทะเบียนทำบัตรนักศึกษาออนไลน์ได้แล้ว โดยการ
Download Application ” UTCC Plus “ ดาวน์โหลดได้ทั้ง 2 ระบบ Android และ IOS
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👉 https://registrar.utcc.ac.th/?p=4904
ติดตามผลการดำเนินการได้ทาง Mobile App UTCC Plus