การสอบออนไลน์และสอบ Exit Exam ออนไลน์ ภาคฤดูร้อน 2564

ด้วยระบบ LMS (moodle)

(*) เฉพาะรายวิชาที่เข้าร่วมเท่านั้น (*)

การสอบออนไลน์และสอบ Exit Exam ออนไลน์ ภาคฤดูร้อน 2564 ด้วยระบบ LMS (moodle)
(*) เฉพาะรายวิชาที่เข้าร่วมเท่านั้น (*) ที่ https://onlineexam.utcc.ac.th
(เว็บไซต์จะเปิดในช่วงทดสอบระบบสอบและช่วงสอบเท่านั้น ดังนั้นหากพบว่าขึ้น Error เมื่อเปิดเว็บ แสดงว่าอาจอยู่ในช่วงปิดเว็บไซต์)
* ข้อแนะนำให้นักศึกษาเข้าดูคลิปวิธีการเข้าสอบ ที่ https://cutt.ly/lEYITJK
** ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าสอบออนไลน์ ที่ https://cutt.ly/UOnKXBU
*** หากมีข้อสงสัยดูวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น ที่ https://cutt.ly/jOn0sxL
หรือ ติดต่อ Line: @310vmbdn