การลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565

(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)

• การลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565

( สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ) 👉  https://reg5.utcc.ac.th/registrar/home.asp…