วิชา EXIT01 กลุ่มปกติ

รายละเอียด

  • การลงสอบให้รอตรวจสอบจากข้อความที่ส่งใน ระบบบริการการศึกษา ที่จะส่งแจ้งในวันที่ 12 พ.ค 2564

ระยะเวลาในการลงทะเบียน

  • ลงทะเบียนเข้าระบบสอบและทดสอบระบบสอบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง 

วัน เวลา ในการสอบ

  •  21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 นถึง 15.00 น. สอบแบบออนไลน์

วิชา EXIT02 และ EXIT03 กลุ่มปกติ

  • ให้รอแจ้งการสอบออนไลน์อีกครั้งโดยรอข้อความแจ้งจากระบบบริการการศึกษา

เฉพาะนักศึกษา ISM, e-learning กลุ่มนอกเวลาทำการและโครงการตำรวจ

  • การสอบ Exit Exam ให้รอการแจ้งนัดหมายสอบออนไลน์ โดยตรงจากคณะวิชา

**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exit Exam
ได้ที่ Facebook page : UTCC EXIT EXAM