การเตรียมเครื่อง iPad และทดสอบระบบสอบด้วยเครื่อง iPad

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบด้วย iPad ในการสอบภาคปลาย 2563

ประชาสัมพันธ์

การเตรียมเครื่อง iPad และทดสอบระบบสอบด้วยเครื่อง iPad

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบด้วย iPad ในการสอบภาคปลาย 2563

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน ทุกคณะ จะต้องทำการตั้งค่าเครื่อง iPad และทดสอบระบบสอบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 23 เมษายน 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบด้วย iPad ในการสอบภาคปลาย 2563 ดังนี้

  1. ตั้งค่า iPad ตามคำแนะนำที่เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ โดยการเข้าลิงก์ด้านล่าง หรือ สแกน QR Code (ต้องตั้งค่าเครื่อง iPad ทุกภาคการสึกษา)
  2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง โดยการเข้าทดสอบระบบการสอบด้วย iPad ตามประกาศบนเว็บไซต์
  3. หากเครื่องไม่พร้อมให้ตั้งค่า iPad หรือติดต่อศูนย์ iPad อาคาร 24 ชั้น 3 หรือ FB Page: Utccipad
  4. ศึกษาวิธีและข้อแนะนำในการสอบด้วย iPad จากเว็บไซต์

ดาวน์โหลดไฟล์วิธีการตั้งค่าเครื่อง iPad ที่ http://department.utcc.ac.th/academic-division/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Howto_set_iPaDExam.pdf

ดูคลิปวีดีโอ วิธีการตั้งค่าเครื่อง ipad ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLrwD2VBTbjV9xiQCnzsF927Afu2P1nPdz

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศการทดสอบระบบสอบด้วย iPad ที่ https://cutt.ly/OxXjWwY

ดูคลิปวีดีโอ แนะนำการสอบด้วย iPad ที่ https://youtu.be/y6mScsMzu7E

ช่องทางการติดต่อและแจ้งปัญหา

ศูนย์ iPad อาคาร 24 ชั้น 3 หรือ FB Page: Utccipad

ฝ่ายวิชาการ FB Page: UTCC EXAM WITH IPAD

เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ http://department.utcc.ac.th/academic-division/exam-with-ipad-student/ หรือ สแกน QR Code