ประชาสัมพันธ์ 📣📣 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ (เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.00 น.)👇👇