ประกาศ 🐥🐥🐥 อย่าลืม!! นักศึกษาที่เรียนในวิชาที่จัดสอบด้วย IPAD ต้องทดสอบระบบสอบด้วย IPAD
ระหว่าง 26 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค ภาคต้น 2563 นี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ในการทดสอบระบบสอบด้วย iPad ได้ที่ http://department.utcc.ac.th/acad…/exam-with-ipad-student/