ขอเชิญนักศึกษา ร่วมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสำนักทะเบียนฯ นำไปปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ❤️❤️❤️

👉 https://bit.ly/3n2IpHB
หรือเพียง Scan QR Code ด้านล่างได้เลยค่ะ 👇👇