บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และยังไม่รับใบปริญญาบัตร สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ 2 ช่องทาง

• บัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2563

• บัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2562

ประกาศ 📢📢  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ ยังไม่รับใบปริญญาบัตร สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ 2 ช่องทาง
📍 รับด้วยตนเอง ที่สำนักทะเบียนฯ อาคาร 1 ชั้น 2  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
📍 ยื่นคำร้องออนไลน์ ขอรับทางไปรษณีย์ (ค่าจัดส่ง 200 บาท)  https://reginfo.utcc.ac.th/onlinerequest
สอบถามเพิ่มเติม 02 697 6871, 6876